Warning: A non-numeric value encountered in /storage/content/39/221439/rikardlofgren.se/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752
Sökordsoptimering - SEO - frilanskonsult

Sökordsoptimering

Efter sökordsanalysen är det dax för en optimering av orden, som är steg två i SEO-arbetet.  Det innebär att man precis som det låter, optimerar orden eller fraserna som man fått ut som resultat av den föregående sökordsanalysen. Orden anpassas under sökordsoptimeringen för att relevans-höja tilltänkt webbinnehåll för den specifika webbsidan. Man tilldelar varje enskild sida och bild relevant taggning, och till ämnet tillhörande sökmotorvänlig text och länkning,..

Läs mer..

Sökordsoptimering

Steg två efter sökordsanalysen är sökordsoptimering när man arbetar med SEO. När man kommit till sökordsoptimerings-steget är sökordsanalysen klar och tilltänkta ord och fraser kan börja ta form. Orden lyfts fram, formas och böjs efter konstens alla regler.

Sökordsoptimeringen går väl hand i hand med sökordsanalysen anser jag, medan andra har en annan uppfattning. Men för att kunna sökordsoptimera måste man utgå från orden och fraserna som man fått fram genom sökordsanalysen. Därefter böjer man och kastar om dem på alla tänkbara sätt, för att få en så hög relevans som möjligt. Optimeringen måste därför naturligt föregås av en grundlig sökordsanalys för att man skall kunna få ett begrepp om vilka de huvudsakliga nyckelorden ”sökorden” och ”sökfraserna” är för den enskilda webbsidan (ur sökmotoroptimeringsperspektiv). Sedan avväger man vilka av dessa som kan tänkas fungera bäst för den enskilda sidan på webbplatsen ur sökmotorernas perspektiv.

Förväxla inte sökordsoptimering med Sökmotoroptimering

Förväxlingen av seo-begreppenordbetydelsen” av sökmotoroptimering som är ett ”samlingsnamn” för SEO med ”bearbetningen av sökorden” sökordsoptimering är vanlig, och jag vill därför understryka skillnaden.

Sökordsanalys

Vad era potentiella besökare faktiskt söker på för att hitta er

Sökmotoroptimering

Optimering av en webbplats för att hamna högre i sökresultat

Webbutveckling

Tillverkning av webbplatser, webbsidor & innehåll